plac przed centrum gemini w gdyni

Praca otrzymała III nagrodę w studenckim konkursie „your point of view”. Ideą projektu było stworzenie przestrzeni placu w charakterze otwartym. Głównym założeniem projektowym było ukierunkowanie w stronę bulwaru nadmorskiego (kontynuacja istotnej drogi spacerowej). Tym samym zorientowanie to odpowiada jednej z elewacji centrum gemini. W przestrzeni placu zaprojektowano płytkie baseny wodne, które mają nawiązywać do basenów portowych w Gdyni. Do niecek tych schodzą wykonane w drewnie pochylnie służące do wypoczynku. Znajdują się na nich również  ławki, wykonane z tego samego drewna i przypominające fale uderzające do brzegu. W pasach niecek zaprojektowano także pola różnokolorowych tulipanów.

.

.