OSWIECIM – KONKURS urbanistyczno-architektoniczny

Projektowany układ przestrzenny koresponduje z najważniejszymi punktami krystalizującymi przestrzeń miasta Oświęcim, na które składają się Muzeum Zamek w Oświęcimiu, Kościół Wniebowzięcia NMP oraz Kościół NMP Wspomożenia Wiernych. Osie kompozycyjne wyznaczone pomiędzy dominantami Starego Miasta, obozem Auschwitz-Birkenau oraz ogrodami Europy podzieliły projektowany obszar na nieregularną siatkę. Powstały układ znalazł swoje odniesienie w podziale przestrzeni na strefy funkcjonalne. Całość projektowanego założenia jest przestrzenią domkniętą z różnych stron architekturą oraz zielenią, z drugiej strony jest wyprowadzeniem, „bramą” w istotnym dla miasta kierunku południowym.