nowa warta – obiekt rekreacyjno uslugowy

Praca została zakwalifikowana do Finału Konkursu im. prof. Władysława Czarneckiego w Poznaniu. Ideą projektu było stworzenie obiektu rekreacyjno – usługowego, który przyczynia się do aktywizacji terenów śródmiejskich, jednocześnie mógłby stanowić część projektu rewitalizacji ważnego obszaru w poznaniu, jakim jest stare koryto warty i jego okolice. Układ obiektu nawiązuje do słowa ‚koryto’. Wewnętrzny dziedziniec, który ma symbolizować las w środku miasta, jest przede wszystkim łącznikiem pomiędzy starym miastem a katedrą. W założeniu pojawia się woda  nawiązująca do płynącej w tym miejscu kiedyś rzeki. Bryła ma charakter horyzontalny, ale dzięki licznym wertykalnym podziałom wpisuje się w istniejący, otaczający ją kontekst. Wewnątrz obiektu są: sala sportowa, basen, sale do tańca, restauracje  oraz pasaż handlowy na dziedzińcu.